header 2

 

Privacyverklaring  

BV AVIM gevestigd aan de Cobaltstraat 2, 2718 RM Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

BV AVIM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsgegevens ( Handelsnaam, adresgegevens)

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Telefoonnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. 

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens van u hebben verzameld neem dan contact met ons op via info@eiki.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

 

BV AVIM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- BV AVIM verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens

  voor facturatie en onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

 

BV AVIM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

Waarvoor deze zijn verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden. 

 

BV AVIM verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

 

BV AVIM gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door BV AVIM.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 

 

BV AVIM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies ,onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens nier goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via telefoon of email.